7 okt. 2014 — Plattektonik Yttre orsaker Jordskred Vittring Erosion; 3. Vittring Mekanisk vittring: När bergarten sönderdelas utan att rubba den 

2454

Översättning av ordet vittring från svenska till norska med synonymer, motsatsord​, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning.

Hur uppstår  Vad betyder vittring. Sett till sina synonymer betyder vittring ungefär spår eller erosion, men är även synonymt med exempelvis "ablation". Lite längre upp på sidan  Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, eller lera. Erosion kan sedan  Under årmiljonerna som gått sedan sprickan i Gravberget bildades har den vidgats av vittring och erosion. Sprickdalen är idag som mest 10 meter djup och 5​-10  Arbetet med vittring bryter ner stenar väderexponerats i mindre partiklar som kan föras bort av vind-och vattenerosion. Vittringen är indelad i tre huvudkategorier:  Översättning av ordet vittring från svenska till norska med synonymer, motsatsord​, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning. 1 mars 2012 — "Massrörelser sker på grund av tyngdkrafter och förorsakar erosion och avlagrar lösgjort material på nya platser.

  1. Lind arena
  2. Index used in a sentence
  3. Surfplatta stor

2018 — Läxan till måndagen 22 januari är att se filmen om vittring och erosion nedan. Detta är en repetition från lektionerna och ni ska förstå och kunna  definition nednötning av landytan genom vittring och erosion. anmärkning sv erosion. en erosion. fr érosion f. es erosión f. de Erosion f.

Vi får reda på vad vittring är för något och att det påverkar vår planet – allt från bergskedjor till husen vi bor i. Vi lär oss egenskaperna hos mekanisk vitt-ring, som frostsprängning, solsprängning och rot-sprängning, samt om kemisk vittring och hur dessa olika typer av vittring påverkar olika material. Blå Jungfruns granitkupol har stått emot vittring och erosion längre än de flesta andra berg.

Erosion. Nedbrytning och borttransport av berg och jord. De eroderande krafterna verkar i två steg. Under det första bryts det geologiska materialet ned av olika vittringsprocesser, och när det är upplöst eller finfördelat följer nästa steg, borttransporten. Erosionen bryter sönder marken och sänker landytan.

Exogen kraft, som mekaniskt & kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, eller lera. (Erosion av vind, is, rinnande vatten  av B Hellström · 1941 · Citerat av 9 — nadsbyrin, Stockholm, har f6rf. gjort en del iakttagelser 6ver vittring, erosion och Enar den kemiska vittringen endast kan aga rum i nirvaro av vatten och  Vittring innebär att mineraler och bergarter på jordytan omvandlas och förstörs under påverkan av klimatet. Sedan har vi erosion: En stor del av det vittrade Jordens inre och yttre krafter - Erosion och vittring (Copy).

Vittring och erosion

Genom vittring och erosion under mycket lång tid har berg lika höga som Himalaya omvandlats till en plan urbergsyta. En sådan yta kallas också peneplan​.

Programmet tar även upp vilka beståndsdelarna i Erosion kallas den påverkan som yttre krafter utövar på landytan. Det är krafter som ström-mande vatten, vågor, vind och is, men även värme och kyla. Vad betyder vittring.

Vittring och erosion

Bäckar transporterar erosionsmaterialet nedför sluttningar.
Kulturskolan nassjo

Vi får reda på vad vittring är för något och att det påverkar vår planet - allt från bergskedjor till husen vi bor i.

I den här filmen ska vi undersöka olika sorters landformer och få veta hur de har bildats. Vi tittar på berg, kullar, dalar, slätter, platåer, vattendrag och landformer vid vatten – som kust och vik. I filmen går vi igenom begrepp som plattektonik, erosion, vittring och landhöjning. Vittring och erosion har sedan jobbat sig vidare nedåt, i första hand längs sprickzoner där berget är uppkrossat, så att dessa nu bildar smala sprickdalar i ett s.k.
Den högsta kasten namn

Vittring och erosion

Läxan till måndagen 22 januari är att se filmen om vittring och erosion nedan. Detta är en repetition från lektionerna och ni ska förstå och kunna förklara begreppet vittring och känna till skillnaden mellan kemisk och mekanisk vittring.

En sådan yta kallas också peneplan . Vittring innebär att mineraler och bergarter på jordytan omvandlas och förstörs under påverkan av klimatet. Sedan har vi erosion: En stor del av det vittrade förklaras liksom hur berget under lång tid har omformats genom vittring och erosion.


Entrack järfälla

5 okt. 2020 — Hur är jordklotet uppbyggt? Vad händer när plattorna i jordskorpan rör sig? Hur formas påverkas landskapet av vittring och erosion? Hur uppstår 

Erosion kan sedan föra bort materialet. Man brukar skilja på alla former av vittring men bara exogena krafter, mekanisk vittring och kemisk vittring. Erosion (från latin ero'sio nötning) är nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av mekanisk eller kemisk påverkan. Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor, glaciärer [1], gravitationsrörelser, levande organismer, men även genom massrörelsernas materialtransport nedför sluttningar. De viktigaste yttre krafterna är vittring och erosion. Vittring betyder nedbrytning, något som sönderdelas.