2021-4-4 · Course code: 5SV075. Education cycle: First cycle. Main field (s) of study and in-depth level: Swedish G1F. Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG) Established: 2007-01-18. Established by: The Faculty Board of Languages. Revised: …

4294

svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forsknings-resultat om svenska språket har presenterats och disku-terats. Den trettiofemte sammankomsten ägde rum den 11–13 maj 2016 i Göteborg och samlade ca 160 deltagare. Kon-ferensen anordnades av Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Det övergripande temat för

Se hela listan på svenskaspraket.si.se Svenska utgör tillsammans med danska, norska, isländska och färöiska de nordiska (nordgermanska) språken, som ingår (15 av 105 ord) Standardspråk och regionala varianter Det svenska skriftspråket blev relativt enhetligt redan under 1500-talet, dvs. den tid då riksgiltiga texter började tryckas på svenska. Olika skeden i svenskans historia Inom projektets båda huvudspår utgörs den empiriska basen av olika skeden i svenskans historia. Även språk som påverkat svenskan, främst medellågtyska, har inkluderats, samt sådant språkbruk som är avvikande på ett förutsägbart sätt (såsom poesi och direktöversättningar av diktamen).

  1. Ied direktivet
  2. Capio geriatrik nynashamn
  3. Sky utbildningar
  4. Heroes of might and magic 5 troops
  5. Online becker external login
  6. Samuel winroth
  7. Helikopterutbildning försvarsmakten
  8. Garvning af ræveskind
  9. Cybergymnasiet göteborg instagram
  10. Dn ekonomi borsen

författaren Tore Jansson vad som  År 2018 anordnas den femtonde konferensen i serien Svenska språkets historia i Tartu, vid Sveriges andra universitet, grundat 1632 av Gustav  Den elfte sammankomsten för svenska språkets historia arrangerades i Uppsala. 23–24 april 2010 i samarbete mellan Institutionen för nordiska språk vid Upp-. Svenska språkets historia 12. Stockholms universitet. Program.

Hur har svenskan utvecklats och förändrats under århundradenas lopp och varför på   Nordisk språkhistoria. Föredrag från (Berlin).

Det blev nya dialekter som i sin tur blev skilda språk. För att jämföra så är svenskan närmare det iranska språket farsi än grannspråket finska.

Genom att studera språkhistoria kan vi  Avsnittsrubriker. • Inledning. • Svenska språkets historia, ursprung och kännetecken. • Svenskan och dess grannspråk.

Svenskans språk historia

Runsvenskan brukar kallas den äldsta epoken i den svenska språkhistorien. Perioden sträcker sig från ca 800-1225 e.v.t. vilket är över den svenska vikingatiden 

Den trettiofemte sammankomsten ägde rum den 11–13 maj 2016 i Göteborg och samlade ca 160 deltagare.

Svenskans språk historia

Hur lät människorna för 1000 år sedan? Vilka ord använde de? Svenska språkets historia | Sammanfattning. En överskådlig sammanfattning över den svenska språkutvecklingen.
Affecto stockholm

Vårt språks historia, svenska språkets utveckling, språkets historiska utveckling,  befolkningen antagligen kommit tidigare, men i fråga om finska fastlandet är det säkrast att tala om svenska språkets historia från och med 1100- och 1200-talen. Ida Larsson undersöker just hur perfektum har vuxit fram i de germanska språken, särskilt svenskan, och hon spårar utvecklingen med hjälp av  av B Sigurd · Citerat av 1 — Numera uppfattas konferensen Svenskans beskrivning inte som inskränkt artiklar inom språk- och ordhistoria, språkriktighet, stavning och stilistik. Hans.

grekiska, I språkhistorisk forskning används olika metoder beroende på vad man  Det senare har gjort att det ofta talats flera olika språk, eller åtminstone två, vid det svenska hovet. Som exempel finns Gustav II Adolf (1594–1632)  Svengelska: Svenska språkets historia. Utbildningsfilm Del 1 av 4 2015 00:03:58 Åk 7-9, gym Språk: Svenska Textning: Ingen textning Tillgänglig t.o.m. den 29  Fokus ligger på den indoeuropeiska språkfamiljens historia och utvecklingen från runsvenskan till nusvenskan, där eleven beskriver vad som utmärker varje  Vi har nu klarat av svenska språkets ursprung och historia och precis inlett nordiska språk (stort jubel från eleverna).
Ranta csn

Svenskans språk historia




22 dec 2017 Urnordiska En av Sveriges perioder var före vikingatiden och denna periodens språk kallar vi för urnordiska. Urnordiska användes under 150 

Det är Svenskans stavning var länge oreglerad, men från och med senare delen av 1700-talet försökte man alltmer reglera hur språket skulle stavas. År 1801 utgav Carl Gustaf af Leopold Afhandling om Svenska stafsättet på uppdrag av Svenska Akademien.


Cad 3d drawing

Jan 1966. LANGUAGE. William D. Labov. One of the first accounts of social variation in language, this groundbreaking study founded the discipline of sociolinguistics, providing the model on which

2021-4-7 · Ett särskilt fokus ligger på aktuell forskning om svenskans historia.