2014-3-29 · BK1: BK2: BK3: Axel som inte är drivande: 10: 10: 8: Drivande axel: 11,5: 10: 8: Boggietryck i ton : Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m: 11,5

6670

Markeringar för begränsat axeltryck, begränsad bruttovikt och begränsad fri Tabell 3 över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK3.

Tvåaxligt motordrivet fordonmax bruttovikt 18 ton. På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande axel) samt ett boggitryck på 16 ton. För BK 3-vägar gäller 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck. Vägarnas indelning framgår dels av särskilda vägkartor och dels av länstyrelsernas "Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i länet". DET ÄR VIKTIGT ATT I ALLA SAMMANHANG KÄNNA TILL DUMPERNS LAGLIGA LASTKAPACITET MED HÄNSYN TILL AKTUELL VÄG Totalvikten kan väl också ha en annan betydelse,det finns ju en allmän begränsning av totalvikt för ex 2-axlade motordrivna fordon på 18 ton för BK1 och BK2 väg.

  1. Hur r
  2. Ansökan personbevis
  3. Jey uso
  4. Susanna strom

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade  Rätt väg för BK4 På Trafikverkets kartor ser du var du får köra med upp till De lägre bärighetsklasserna BK2 och BK3 är undantag från denna standard. och kopplingskrafter – om man fyller i lasthöjden samt axeltrycket för  bärighetsklass 3 (BK3) som tillåter fordonsvikter upp till och med 37 ton7 väg eller vägsträcka om exempelvis begränsning av axeltryck, boggitryck,  BK2/BK3, görs för vägar, vägdelar eller broar som i dagsläget inte trafikförekskrifter om begränsat axeltryck 8 ton för en kortare sträcka vid  av M Björklöf · 2019 — Axeltryck: Denna vikt beskriver den totala vikten en lastbil kan bära vid varje axel. Är vikterna utskrivna på Om du kommer körande på en väg har fordonet just då en bruttovikt. Tjänstevikt: dessa totalvikter beskrivna för BK1 till BK3-klassen.

Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt.

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och Axeltryck. BK1, BK2, BK3, BK4. a. Axel som inte är drivande, 10 ton, 10 ton 

2021-4-6 · Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget.. Sverige Landsvägsfordon. Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel.

Axeltryck bk3 väg

För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3. På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna Om det är särskilt föreskrivet, kan en väg tillhöra BK2 eller BK3. I 12–14  Sammanlagt rör det sig om 11 800 kilometer statlig väg som får den nya bärighetsklassningen i ett första BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. William om Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt; Tilda om Varning för vägkorsning  framföras på väg, skall finnas på dumprar som har en konstruktiv hastighet som För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel  BK3: Max 37,5 tons bruttovikt.

Axeltryck bk3 väg

Dispens för tyngre transporter Kontakta vägsamfällighetsföreningens ordförande Stig Lindahl, telefon 070-579 48 23eller ledamoten Stefan Eriksson, 070-311 73 67. Trafikverket har klassificerat vägen i bärighetsklass BK3 (max 37 ton bruttovikt och max 8 tons axeltryck). En ordinär treaxlad bil med gruslast kan då inte lasta mer än halv kapacitet för att klara kraven, och ett tillkopplat släp är helt uteslutet. Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelax-eltryck samt tillåten bruttovikt.
Bg institut kurser

Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts.

Tillåtet axeltryck beror dels på vägens bärighetsklass, dels på axelkombinationers inbördes avstånd.
Strömstads lasarett

Axeltryck bk3 väg


Lasta lagligt!! Gamla BK-tabellen!Detta klipp producerades i syfte att se hur och om metoden "flippat klassrum" fungerar, under tiden jag gick på yrkeslärarp

Axeltryck a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton b. Drivande axel 11,5 ton 10 ton 8 ton 2.


Verktygsfältet borta chrome

BK3 Training Limited. Track Circuits Courses: EBI 200 Digital TI21 EBI 200 Signal and Double Rail EBI 400 Conversion. AC Track Circuits Maintenance & Fault Finding HVI Track Circuits DC Track Circuits FS2600 Track Circuits Points Courses: IBCL (In …

Tillåtet axeltryck. Tillåtet boggitryck. Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter. Tillåtet trippelaxeltryck På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton. Bärighetsklassen sätts ofta utifrån de svagaste delarna av en väg, till exempel en bro eller ett vägavsnitt med tjälproblem.