Redovisningsekonom - Sammanfattning Kontaktperson: Stina Landegren. Vad får du lära dig? Du får fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Du lär …

8112

Christina Ramberg, professor i handelsrätt, har utarbetat en kodifikation ("restatement") av gällande avtalsrätt under namnet Avtalslagen 2010. 1 kap. Om slutande 

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och administration. Till under­visning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen avser bl.a. börs- och värdepappersrätt och offentlig upphandling på masternivå. Allmän avtalsrätt sammanfattning Pacta sunt non sunt semper Handelsrätt RVGA31 - StuDocu bild. Avtalsvillkorslagen Standardavtal bild.

  1. Ta bort e postadress
  2. Acrobat pdf maker
  3. Work in japan for foreigners

. . . . .

indelning: 1.

CISG och köplagen – tillämplighet och vissa skillnader. Författare Andreas Hagen. den 2015-10-29. i Avtalsjuridik, Köp- och handelsrätt. CISG och köplagen 

. . .

Handelsrätt sammanfattning

Universitetsadjunkt i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och administration. Till under­visning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen avser bl.a. börs- och värdepappersrätt och offentlig upphandling på masternivå.

Metod och material 9 1.3.1. Metod 9 1.3.2.

Handelsrätt sammanfattning

15 hp. Heltid Kommande Juridik GR (A), Handelsrätt II. Juridiska (rättsdogmatiska) såväl som samhällsvetenskapliga metoder kommer till användning i handelsrättslig forskning. Inom handelsrätt ryms t.ex. rättsligt inriktade analyser av regleringen, analys av reglernas effekt och kartläggning av underliggande samhällsfenomen.
Hur många perioder i ishockey

Women at the Top of the European Commission – Drivers and Barriers. Mars 2021 • Blome Agnes, Hartlapp Miriam. Analys. Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen omfattar 10 p/15 hp och ges på  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

. . . .
De gea age

Handelsrätt sammanfattning


Sammanfattning Dagens äldreomsorg kantas av kvalitetsproblem och arbetsmiljöproblem vilket titt som tätt uppdagas i olika mediala skandaler. Sedan en tid tillbaka har äldreomsorgen i Stockholm konkurrensutsatts och idag bedrivs lite mindre än hälften av stadens vård- och omsorgsboenden av privata utförare.

! Handelsrätt!C!!


Röd grön flagga

Sammanfattning Den europiska konkurrensrätten bygger liksom den nationella på främjandet av en effektiv konkurrens. För att lyckas uppnå detta är det viktigt att bekämpa konkurrensbegränsande samarbeten både inom länder och mellan EU:s medlemsstater. Syftet med den är uppsatsen är

Kurs: Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HA6011).