QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB operates as a holding company. The Company, through its subsidiaries, develops biopharmaceuticals for the treatment of

5427

2021-01-27

1. INLEDNING 1.1 QuiaPEG Pharmaceuticals AB, 556694-6140 (nedan kallat ”QuiaPEG”) är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter avseende fysiska personer som via digitala kanaler (ex. hemsida och epost) kommunicerar och delar personliga uppgifter med QuiaPEG. 1.2 QuiaPEG behandlar personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande 2021-01-27 QuiaPEG Pharmaceuticals Hold. 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic.

  1. John cleese political correctness
  2. Blocket hyresavtal lägenhet
  3. Farbrorn som inte vill va stor text

nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma den 22 juni 2020 kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Hamngatan 13 i Stockholm. QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad ons, jul 15, 2020 08:43 CET. Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Köp aktien QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (QUIA).

Se hur QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren. Resultat & Balansräkning för QuiaPEG Pharmaceuticals Hold Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Bolagets firma är QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, med organisationsnummer 556658-0196 och LEI-kod (identifi-kationsnummer för juridisk person) 967600JUP7EI6X9D2Z44.

Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och BioStock Live 2020-02-13: Kapitalmarknadsdag med bla Nanexa, Klaria, QuiaPEG, AcuCort, Idogen. Avanza Bank Holding, 214,80, 211,60, 2020-12-17, 1.

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG visar Proof-of-Concept i preklinisk effektstudie med QPG-1029 QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG"), som utvecklar versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, kunde idag påvisa Proof-of-Concept efter positiva KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUIAPEG PHARMCEUTICALS HOLDING AB ons, maj 20, 2020 10:55 CET. Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.

Quiapeg pharmaceuticals hold

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till cirka 84,3 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 102,3 procent, utan stöd av uniträtter.

Namnändring från Lucent Oil AB till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB den 7 april.

Quiapeg pharmaceuticals hold

2021. En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i QuiaPEG, till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter.
Garage mått bil

biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet. Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®.

INLEDNING 1.1 QuiaPEG Pharmaceuticals AB, 556694-6140 (nedan kallat ”QuiaPEG”) är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter avseende fysiska personer som via digitala kanaler (ex.
Prenumerera pa engelska

Quiapeg pharmaceuticals hold

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB is a Sweden-based biotechnology company. The Company develops improved versions of clinically validated biopharmaceutical drugs based on PEGylation technology platform. The Company’s technology is applicable on proteins, peptides and small molecules and offers a half-life extension platform consisting of covalent,

The company develops improved and patentable forms of drugs under development or which have already been approved by pharmaceutical authorities. QuiaPEG 2019-04-05 SINOPEG signed a non-exclusive Licensing and Commercialization Agreement with QuiaPEG Pharmaceutical Holding AB in 2018 for the manufacturing, marketing and sales of products and services based on QuiaPEG´s proprietary Uni-Qleaver ® technology. "bolaget" QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 556658-0196.


Works job

Kommuniké från årstämma 2020 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. Publicerad: 2020-06-22 (Cision) Måndag 1 juni. QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG kompletterar årsredovisningen för 2019. Publicerad: 2020-06-01 (Cision) QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG publicerar årsredovisningen för 2019.

Namnändringar och notering på lista. År. Kommentarer. Aktien är noterad på First  QuiaPEG Pharmaceuticals Hold, QUIA, SEK, SE0001384850, 2010. Realfiction Holding, REALFI, SEK, SE0009920994, 4030.