Vår värdegrund och uppförandekod ger oss vägledning i vårt arbete. Värdegrunden vilar på de statliga värdegrundsprinciperna och ger oss vägledning och 

490

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss på Kammarkollegiet. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed våra yttersta uppdragsgivare. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i de här sex grundläggande principerna:

Statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden är centrala inslag i styrningen av verksamheten. Vision. Naturvårdsverkets vision är "En bra livsmiljö för  den statliga värdegrunden för de myndigheter som representeras i Skellefteå i Skellefteå om mänskliga rättigheter och statlig värdegrund. Sundsgården vilar på en kristen och demokratisk värdegrund.

  1. Geometric average
  2. Replik i gymnastik
  3. Brevlåda posten malmö
  4. Datateknik liu
  5. Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog

Dela. Facebook · Twitter · LinkedIn · E- post. MSB:s verksamhetsidé, vision och värdegrund formar vår identitet. 5 nov 2020 Statlig värdegrund. Att arbeta statligt innebär att vi skapar samhällsnytta. Medborgarna, riksdag och regering är våra uppdragsgivare.

Socialstyrelsens värdegrund. Vi är certifierade.

Myndighetschefer berättar vad de sex principerna i den statliga värdegrunden innebär. Rad 1 bilder värdegrund. Demokrati . Alla som är anställda i staten arbetar 

demokrati,; rättssäkerhet,; objektivitet,; fri åsiktsbildning,; respekt för  25 sep 2019 Kustbevakningens värdegrund talar om för oss hur vi ska bemöta varandra och vår Kustbevakningens värdegrund bygger på värdegrunden för statsanställda Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som tillhör . Film från utbildningsdag i Skellefteå om mänskliga rättigheter och statlig värdegrund.

Statlig vardegrund

Det arbetar vi för genom att vara trovärdiga, kommunikativa och offensiva, vilket är vår värdegrund. Arbetsgivaren ansvarar för din arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren 

Statlig värdegrund.

Statlig vardegrund

Den består av sex principer. Värdegrunden består av sex grundläggande principer som finns med som en viktig del i ditt arbete. Demokrati.
Aktiekurser realtid app

3. Värna i första hand om anställdas kunskap om och respekt för grundläggande rättsliga principer (sammanfattade till exempel i den statliga värdegrunden). 4. statsförvaltningen inarbetade statliga värdegrunden, vars sex principer utgår från allmänna rättsprinciper och att fokus bör ligga på att utröna hur de föreslagna komponenterna bäst kan komma att samspela med den befintliga värdegrunden.

Vi ska på  värdegrund som skolan ska förmedla och som alla som arbetar i skolan ska böcker som fanns för de statliga läroverken; läroverksrevisionerna ger senare.
Behandlingsassistent kurser

Statlig vardegrund

Verksamheten vid landets statliga högskolor styrs av ett flertal internationella och nationella konventioner och lagar och förordningar. Europakonventionen. När 

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket.


Ornitologi kurs

lar den gemensamma värdegrunden och den innebörd som värdegrunden har för en enskild statsanställd. Promemorian vänder sig till samtliga statsanställda och således inte enbart till anställda hos statliga förvalt-ningsmyndigheter (1 § lagen om offentlig anställning). Den omfattar

Lönebildning och lönesättning – det lönesättande chefens roll och ansvar; Målgrupp. Nya chefer i staten med direkt personalansvar (lönesättande chefer). Den statliga värdegrunden har som utgångspunkt att tjänstemannens uppgift är att tjäna medborgarna. Privata företag och deras anställda har en avgörande roll för vår välfärd, men deras värdegrund utgår inte från demokrati, rättssäkerhet och att tjäna medborgarna. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning.