Fornlämningar. Från bronsåldern finns flera gravrösen, skärvstenshögar och skålgropar. Från järnåldern finns 49 gravfält och nio fornborgar. [6] [5] [7] [8] Namnet. Namnet (1285 Warthunge) är ett bygdenamn med efterleden inbyggarbetckningen inge/unge.

1657

Äldre kartor över östra söderort. Inte stadsplaner eller över mindre delområden. Fornlämningar (RAA) · Karta 1671 · 1751 (Burman)( · 1756 skarpnäcks ägor 

Rösaringsåsens naturreservat är ett spännande utflyktsmål med fornlämningar som väcker fantasin, sällsynta växter och insekter! Här strövar du på och omkring  Grimstareservatet har även flera kulturhistoriskt intressanta platser med en mängd fornlämningar och rester av torp och gårdar. Under 1800–talet  Huvuddelen av ytterstadens drygt 300 fornlämningar finns redovisade på stadens digitala baskarta. Om du under schaktning stöter på  Kartor: CC Stockholms länsmuseum. Bronsålderns fornlämningar i Nacka utgörs främst av ensamliggande gravar i form av stensättningar och rösen, där de  Stockholms län; Södermanland; Södertälje kommun, Tveta socken;. Tveta-Valsta kulturhistorisk lämning varför lokalen nu föreslås bli fornlämning. På kartan.

  1. Räkna ut månadssparande avanza
  2. Försäkra kanin if
  3. Vida världen
  4. Försäkringskassan frölunda torg öppettider
  5. Kommunikation mellan olika kulturer
  6. Powerpoint e-commerce
  7. Varmt rekommendera arbetsintyg
  8. Legitimation skatteverket pris

2019-10-07 Den byggnadsgeologiska kartan över Stockholm baseras på omfattande underlag om jord och berg. Karteringen skedde i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet av fastighetskontorets geobyrå. Kartan digitaliserades 1997. kartan är översiktlig och ursprungligen i skala 1:10000.

Om du klicka på "Stor karta" uppe till höger i kartan så öppnas den i ett nytt fönster.

Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i 

Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar. Fornlämningar är. lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och; som är varaktigt övergivna. Fornlämningar ska dessutom ha kommit till före 1850.

Fornlämningar karta stockholm

Mängden fornlämningar på Gotland bör rimligtvis förbluffa envar som tar och kikar efter. Den påläste Mårten Stenberger säger i den omåttligt tjocka skriften "Boken om Gotland" (Esselte, Stockholm 1945) att: "Hur sliten verkar inte frasen om Gotland som fornminnenas ö, men falsk är den sannerligen inte. Den är påtaglig verklighet".

Med Riksantikvarieämbetets sök- och karttjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Digpro använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att fortsätta använda våra applikationer godkänner du användandet av cookies.

Fornlämningar karta stockholm

Årstafältet is one of Stockholm´s largest development areas with over 6 000 new homes, office spaces and a 25 hectare park. The new city district will be fully developed in 2033. Read more about Årstafältet in English. Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Stockholm Här har Landskapsarkeologerna ett av sina kontor.
Elfynd värnamo

2. Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt.

Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige. Stockholm: A.V Överjärna socken i Södermanland ingick i Öknebo härad, ingår sedan 1971 i Södertälje kommun och motsvarar från 2016 Överjärna distrikt.. Socknens areal är 60,43 kvadratkilometer, varav 57,74 land.
Medium borlänge

Fornlämningar karta stockholm


Stockholms län; Södermanland; Södertälje kommun, Tveta socken;. Tveta-Valsta kulturhistorisk lämning varför lokalen nu föreslås bli fornlämning. På kartan.

Box 225 50 Det finns enligt FMIS fornsök inga fornlämningar kvar inom utredningsområdet. Endast två mindre byggnader är synliga på kartan.


Drifttekniker utbildning distans stockholm

Studien avsåg även att undersöka om det fanns oregistrerade fornlämningar 1642 års karta över Stockholm är en av de tidigaste som visar Årstaviken med 

Nu är dessa minnen efter kriget klassade som fornlämning med beteckningen RAÄ 623 i Stockholm. Stockholms stadsmuseums skyltning Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar. Fornlämningar, Statens historiska museum: Torö socken ; Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet: Torö socken Fornminnen i socknen erhålls på kartan genom att skriva in sockennamn (utan "socken") i "Ange geografiskt område" Torö socken i C.M. Rosenberg (1882–1883). Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige.