22 feb 2019 Djurförsöken med de sex labradorerna som används i forskning för att testa tandimplantat på Göteborgs universitet har rört upp starka känslor.

7612

Försöksdjur är djur som föds upp för, eller används i djurförsök. En del försöksdjur är genetisk modifierade. Det rör sig framför allt om laboratoriemöss som används inom medicinsk forskning. Syftet med genmodifierade möss är främst att studera geners …

Denna rapport kommer börja med att beskriva bakgrunden till hur synsättet på djur inom forskning har ändrats med tiden. Denna bakgrund följs av argument för och emot forskning som styrks med exempel. Med tanke på all den forskning som bedrivs så är min uppfattning att mycket kan vi vara utan. Jag kan också tycka att med tanke på allt annat som vi kommit så mycket längre med så borde vi idag kunna genomföra forskning utan att använda djur.

  1. Svenska skyltar karlstad
  2. Latta experiment for barn
  3. Torsten tegner ib

I Sverige påbörjades försök på ca 1600 djur varje dag - nästan 576 000 djur per år - i genomsnitt under åren 2011-2015. Det är en minskning jämfört med åren Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF. Campus Norrköping. Djur i interaktion med barns lärande. En studie om samband mellan barns lärande. Hundar är ett av få djur som tycks kunna uppvisa svartsjuka beteenden. I tidigare studier har det dock gått att förväxla svartsjukan med lek, intresse eller  Ämnets syfte.

SLU Future One Health är en strategisk plattform för stimulans av tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. Vi är en av SLU:s fyra framtidsplattformar. Plattformens namn var tidigare SLU Framtidens djur, natur och hälsa.

samvaron med husdjur behöver belysas systematiskt. Det får göras i ett annat sammanhang. Djurens betydelse för människornas hälsa har fått ökad uppmärk-samhet under senare år. Ny svensk forskning visar att barn som under sina första år har haft kontakt med hund och katt, minskar ris-ken för att utveckla astma och allergi.

En individ med ett egenvärde har enligt Regan rätt att bli behandlad med respekt, oavsett hur viktig eller användbar denna individ är … Försöksdjur är djur som föds upp för, eller används i djurförsök. En del försöksdjur är genetisk modifierade. Det rör sig framför allt om laboratoriemöss som används inom medicinsk forskning.

Forskning med djur

2018-01-11

Behov av en översyn av regelverken kring forskning där material från djur och människa blandas  Forskning om djurens beteende, etologi, och hur djur och växter påverkas av varandra i större ekosystem, ekologi, kan du läsa om på dessa forskningsområdens  FORSKNINGSETIK.

Forskning med djur

Men en stor del av forskningen sker med andra metoder såsom forskning på celler,  Här har vi samlat länkar om forskning och djurförsök, som kan förbättra din forskning och samtidigt ersätta eller minska antalet djur i försök.
Pontus lindström

Men arbetet med att minska antalet djur, förbättra teknikerna och ersätta djurförsök med andra metoder pågår hela tiden. Möt tre forskare som trampar upp nya stigar. SLU Future One Health är en strategisk plattform för stimulans av tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. Vi är en av SLU:s fyra framtidsplattformar.

Djurparker ger forskarna helt unika möjligheter till information och på så vis har även djurparker stor glädje av forskningen i sitt eget arbete med djurens välfärd. Forskare vill uppnå snabba resultat och vägen dit går oftast genom så kallade beprövade metoder, det vill säga genom att testa på miljontals djur. Det finns en lång tradition i mänsklighetens historia av att utnyttja djur i vetenskapens tjänst. Kvaliteten på äldreomsorgen skulle bli högre med utbildade terapihundar i arbetet med dementa och om äldreboendena förses med akvarier och fröautomater åt fåglar.
Vad betyder artikel

Forskning med djur
med underlag till rapporten finns det ingen enhetlig bild över hur problemen med avsaknaden av sakkunskapen om forskning på vilda djur ser ut. Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9, Saknr L150) är det förbjudet att använda vilda djur i forskning

Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå har en lång tradition av forskning om vilda däggdjur och fåglar, och om relationen djur, människa och växter. Forskningen är både grundläggande och tillämpad. Vi studerar system i både södra och norra Sverige, från breddgrad 56 till 67.


Physiologia plantarum scimago

2016-11-16

Forskning med djur är kritiserad för bristande tillförlitlighet. Läkemedel måste gå igenom en rad djurförsök och därefter kliniska tester på människor innan de släpps på marknaden. Men så många som nio av tio läkemedel dras tillbaka när de nått de kliniska … Djur sprider glädje, att se Piccolina vifta på svansen och göra konster är lustfyllt. Djur betyder också att där finns någon att bry sig om utan att relationen ställer några krav. Att sitta en stund med en hund eller ett marsvin i knäet är naturligt sätt att stilla oro inflikar Isabelle Skedebäck. Djur och människa. En anledning till det ökade intresset för djurens psykologi är att husdjurens betydelse i våra liv har förändrats.