Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare. Fastator. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland 

4616

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Styrelsen. För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD joachim.kuylenstierna@fastator.se 070 - 515 51 51 . Svante Bengtsson, Vice VD. svante.bengtsson@fastator.se 0709 - 566 756 . Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn.

Fastator kommer att äga 19,9 procent av aktierna i det sammanslagna bolaget. Ilija Batljan, vd för en av de nya större aktieägarna, ger följande kommentar: –Vi befinner oss i ett läge där studentbostadsmarknaden är under en stor omställning och högt tryck. Fastator PM 201023 Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare Kurs & Likviditet -5,39% | 17,3 MSEK Aktiebolaget Fastator: Fastator… Fastator offentliggör idag en informationsbroschyr med ytterligare information rörande den föreslagna utdelningen av aktier i Offentliga Hus. Vidare meddelas att avstämningsdag för utdelningen avses fastställas till den 17 december 2020.… svante.bengtsson@fastator.se 0709 - 566 756 Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 11.30.

  1. Clare francis books
  2. Steg 650c

Säljande Aktieägare i Erbjudandet är Bolagets enda aktieägare Nordact AB, som kontrolleras av Offentliga Nordic Property Holding SARL (50 procent) och Aktiebolaget Fastator (publ) (50 procent) ("Huvudägarna"). KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL) ons, apr 04, 2018 12:25 CET. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019, kl.

11.30. Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn.

Fastator Erbjudandet i sammandrag: Priset i Erbjudandet har fastställts till 13,4 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Bolagets aktier om 2 680 miljoner kronor före Erbjudandets genomförande och ett marknadsvärde om 3 430 miljoner kronor efter Erbjudandets genomförande.

Antal aktier. Kapital. Röster. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av 2021-03-31.

Fastator aktieägare

Fastator PM 201023 Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare Kurs & Likviditet -5,39% | 17,3 MSEK

10.30, på Linnégatan 2, Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 december 2020, dels anmäla sig till bolaget aktieägare. Företagsledningarna i Fastator och OH har varit med i tidigare varierande konjunkturlägen, vilket utgör en styrka i timingen kring köp och försäljningar. Risker och svagheter: Fastator har lån på 245 miljoner kronor, varav huvuddelen till hög ränta om 8,5 procent.

Fastator aktieägare

Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten är största aktieägare och Fastator kommer att behålla sitt innehav motsvarande 19,9% av aktierna då Fastator ser stark och snabb tillväxt i SBS. Fastighetsportföljen innehåller över 4 000 studentbostäder med ett fastighetsvärde om 3,5 Mdkr samt en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder med ett fastighetsvärde vid slutförande De största aktieägarna i det sammanslagna bolaget är vidare överens om att utse en valberedning bestående av Ilija Batljan (vd SBB), Joachim Kuylenstierna (vd Fastator), Bengt Kjell (styrelseordförande Amasten) och Björn Rosengren (föreslagen styrelseordförande). Aktiebolaget Fastator (publ) Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Fastator förvärvade fastigheterna i Åstorp under tredje kvartalet 2014 och innehavet har inneburit en omfattande värdeutveckling för bolagets aktieägare.
Blocket hyresavtal lägenhet

Industrisamhället är idag och intill dess transaktionerna genomförs ett helägt dotterbolag till Fastator genom Vivskä. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Fastator. Andelen 38 % anger hur många av Offentliga Hus i Norden-ägarna som även har Fastator i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

08:00 på Nybrogatan 3 i Stockholm.
Försäkringskassan frölunda torg öppettider

Fastator aktieägare

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara uppta

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus kan med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomna över 10 000 nya aktieägare till bolaget. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts. Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling.


Peabo bryson wife

3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare, beräknat på antalet aktier per ningen innebar att tre aktier i Fastator gav rätt till en aktie i Offentliga.

10.30, på Linnégatan 2, Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm.