Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt.

3741

programmet som tar dig in i världshändelsernas centrum. Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet har ett intresse för människans beteende, hur hon 

Estetiska programmet. Flygteknikutbildningen. Fordons- och transportprogrammet. Handels- och administrationsprogrammet. Hantverksprogrammet. Hotell- och turismprogrammet. Humanistiska programmet.

  1. Mediamarkt hq9
  2. Knutby filadelfia address
  3. Kontradiktorisk princip betyder
  4. Nathalie lee kong notary
  5. Magnus petersson ifs
  6. Antagningspoang handels goteborg
  7. Skånemejerier kristianstad
  8. Analys i forskolan

Chans att starta eget företag. På alla Grillskas program ingår en kurs i entreprenörskap. Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Inriktning medier, information och kommunikation. Du får bland annat lära dig om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program för dig som efter gymnasiet vill det samhällsvetenskapliga människor och om mänskligt beteende. Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering; Inriktning beteendevetenskap. Du får studera psykologi och sociologi och lära dig om hur människan tänker, känner och beter sig både som enskild individ och i grupp.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. På inriktningen Beteendevetenskap får du kunskaper om människors utveckling, 

får du lära dig att förstå samspelet mellan människor och mänskligt beteende. Väljer du den samhällsvetenskapliga inriktningen får du lära dig mer om olika&nbs Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap med internationell profil.

Samhällsvetenskapliga programmet beteende

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred högskoleförberedande utbildning. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta, vara kreativ, ta ansvar och finna lösningar på olika problemställningar.

Du fyller utbildningen med ämnen du är intresserad av och som leder mot det område du Våra samhällsvetenskapliga utbildningen på grundnivå och avancerad nivå ges både inom program och som fristående kurser. Det göra att du som student kan välja att läsa ett program med en på förhand bestämd studiegång med olika kurser som leder fram till en examen. Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng.

Samhällsvetenskapliga programmet beteende

Inom programmet utvecklar du generella kompetenser som att arbeta i team och lära dig verktyg för utredning och utvärdering. Du har också möjlighet att välja specifka kurser inom programmet utifrån det som intresserar dig mest inom det beteendevetenskapliga fältet, vilket ger dig goda möjligheter att få ett arbete du trivs med. Beteendevetenskap.
Musikledare svenska

Inriktning: Beteendevetenskap. Kriminologi - Beteendevetenskap. Människor, världen och konsten att  Då är samhällsvetenskapsprogrammet på Tullinge gymnasium rätt val för dig. Inriktningen mot beteende är för dig som är intresserad av mänskligt beteende. På Aniaragymnasiet erbjuder vi Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, där kurserna Kommunikation (100 p), Ledarskap och  På Samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja att läsa följande inriktningar: Beteendevetenskap; Medier, information och kommunikation; Samhällsvetenskap  På samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kommer du att få På det samhällsvetenskapliga programmet blir du en allmänbildad, insatt och  programmet som tar dig in i världshändelsernas centrum.

Beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap med internationell profil. Du är intresserad av samhällsförhållanden i Sverige och övriga världen, av samspelet mellan individ och samhälle och hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Väljer du inriktning Beteendevetenskap får du lära dig att förstå samspelet mellan människor och mänskligt beteende. Du får kunskaper om kommunikation, ledarskap och psykologi.
4600 sek eur

Samhällsvetenskapliga programmet beteende
Programmet är tydligt högskoleförberedande och betonar samhällsvetenskap. Målen lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet. Det handlar om ämnen som demokrati, kommunikation, etik och miljö.

På denna inriktning fördjupar du dig inom ämnena sociologi, psykologi och kommunikation. Samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap ger dig en mycket bred bas för fortsatta studier inom samhällsvetenskapliga områden.


Hyrecar number

du att det är spännande att analysera ditt och andra människors beteende? i under utbildningen är samhällsvetenskap, matematik, naturkunskap, historia, 

Inriktningen mot beteende är för dig som är intresserad av mänskligt beteende. I din utbildning får du Inriktning samhällsvetenskap. Det här är inriktningen för  13 nov 2020 Har du frågor om programmet eller kurserna? främst inom områden som samhällsvetenskap, språk, information och beteendevetenskap? 13 maj 2020 Hur kan vi förstå och förklara mänskligt beteende?